Markentreprenad i sin helhet

Med egna maskiner planerar, utför och underhåller vi allt 
kring markanläggning

Jonas Andersson Mark planerar, utför och underhåller allt kring markanläggning. Vi är väl insatta i grundarbeten, schaktning, rörläggning, stödmurar, dräneringar, vatten- och avloppsinstallationer, finplanering, sten- och plattsättning, lek- och parkområden samt anläggning av trädgårdar.

Vi är ett familjeföretag med femton anställda. För oss är inget jobb för stort eller för litet. Vi utför alla typer av markentreprenader – ”från slott till koja”. Vi känner till  trakten, dess förutsättningar och dess lokala regler. Och efter att ha varit verksamma i mer än tre generationer är vi välkända i Öland- och Kalmartrakten.

Vatten & avlopp

Hela vägen från ansökan till färdigt avlopp

Vi är ett av få företag på Öland som kan hjälpa dig med avloppsanläggning. Borgholms Kommun har ökat kraven på avloppsanläggningar och de fastigheter som inte är kommunalt anslutna behöver höja nivån på avloppshanteringen. Syftet med detta är att minska och förebygga problem med övergödning och spridning av smittförande ämnen. Därför ställs det krav på dig som fastighetsägare att ditt avlopp är godkänt. Ett icke godkänt avlopp kan resultera i en miljösanktionsavgift och du riskerar även att föreläggas att göra om anläggningen.

Hos oss kan du vara säker på att vi kan leverera ett godkänt avlopp. Vi är diplomerade av Maskinentreprenörerna och Miljösamverkan i Sydost för att anlägga enskilda avloppsanläggningar.

Vi kan ta hand om ansökan samt anläggningen.

Vad som gäller i respektive kommun står på deras hemsidor:
Borgholms kommun
 
Kalmar kommun

Markarbete

Vi kan leverera

Gräv- & grundarbete

Med egna maskiner kan vi enkelt planera och utföra schakt, bygg och gjutning.


Avloppsanläggningar

Vi är ett av få företag på Öland som kan hjälpa dig med avloppsanläggning.


Vinterväghållning

I Borgholm med omnejd erbjuder vi snöröjning och sandning till både privatpersoner, industrier och bostadsrättsföreningar.


Trädgård & finplanering

Vi hjälper dig att planera, anlägga och stensätta trädgården. Röjning av buskar och träd i trång och känslig miljö är inga problem.

Arbeta uppåt

Gasellföretag

Jonas Andersson Bygg har 2017 och 2018 utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri. Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

3 generationer av hantverkare

I tre generationer har familjen Andersson rest stommar, lagt tak, murat och skapat hus på Öland och i Kalmartrakten. Vi hjälper dig i hela byggnadsprocessen – allt från planering, avloppsanläggning och trädgård till färdigt resultat.

Läs mer om oss