Markentreprenad i sin helhet

Med egna maskiner planerar, utför och underhåller vi allt 
kring markanläggning

Vi på Jonas Andersson Mark planerar, utför och underhåller allt kring markanläggning. Vi är väl insatta för grundarbeten, schaktning, rörläggning, stödmurar, dräneringar, vatten- och avloppsinstallationer, finplanering, sten- och plattsättning, lek- och parkområden samt anläggning av trädgårdar.

Vi är ett familjeföretag med femton anställda. För oss är inget jobb för stort eller för litet. Vi utför alla typer av markentreprenad - ”från slott till koja”. Vi känner till  trakten, dess förutsättningar och dess lokala regler. Och efter att varit verksamma i mer än tre generationer känner även Öland och Kalmartrakten till oss.

Vatten & avlopp

Hela vägen från ansökan till färdigt avlopp

Vi är ett av få företag på Öland som kan hjälpa dig med avloppsanläggning. Borgholms Kommun har ökat kraven på avloppsanläggningar och de fastigheter som inte är kommunalt anslutna behöver höja nivån på avloppshanteringen. Syftet med detta är att minska och förebygga problem med övergödning och spridning av smittförande ämnen. Därför ställs det krav på dig som fastighetsägare att ditt avlopp är godkänt. Ett icke godkänt avlopp kan resultera i en miljösanktionsavgift och du riskerar även att föreläggas att göra om anläggningen.

Hos oss kan du vara säker på att vi kan leverera ett godkänt avlopp. Vi är diplomerade av Maskinentreprenörerna och Miljösamverkan i Sydost för att anlägga enskilda avloppsanläggningar.

Vi kan ta hand om ansökan samt anläggningen.

Vad som gäller i respektive kommun står på deras hemsidor:
Borgholms kommun
 
Kalmar kommun

Markarbete

Vi kan leverera

Gräv- & grundarbete

Egna maskiner gör det lättare att planera och utföra schakt, bygg och gjutning.


Avloppsanläggningar

Vi är ett av få företag på Öland som kan hjälpa dig med avloppsanläggning.


Vinterväghållning

I Borgholm med omnejd erbjuder vi snöröjning och sandning till både privatpersoner, industrier och bostadsrättföreningar.


Trädgård & finplanering

Vi hjälper dig att planera, anlägga och stensätta trädgården. Röjning av buskar och träd, trots trång och känslig miljö, är inga problem.

Arbeta uppåt

Gasellföretag

Jonas Andersson Bygg har 2017 och 2018 utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri. Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

3 generationer av hantverkare

I tre generationer har familjen Andersson rest stommar, lagt tak, murat och skapat hus på Öland och i Kalmartrakten. Vi hjälper dig i hela byggnadsprocessen – allt från planering, avloppsanläggning, trädgård till färdigt resultat.

Läs mer om oss